Värmeväxlare

Pool & Spa Butiken i Lund

Astrakanvägen 11

224 56 Lund

046-30 30 35

Värmeväxlare

Värmeväxlare Maxi-Flo Pahlén, en rörvärmeväxlare med utmärkta värmeegenskaper tillverkad i syrafast stål för optimal livslängd.


40 kW


60 kW


75 kW


120 kW

Värmeväxlare Maxi Hi-Flow Pahlén, en spiralvärmeväxlare tillverkat av rostfritt syrafast stål för installationer för höga tryck.


13 kW


28 kW


40 kW


75 kW

Värmeväxlare Hi-Flow titan Pahlén, en spiralvärmeväxlare tillverkad i titan, det ultimata valet tillsammans med saltklorinator.


28 kW


40 kW


75 kW

6,525:-


8,650:-


10,050:-


15,850:-

4,490:-


5,575:-


6,515:-


9,575:-

9,500:-


11,200:-


17,485:-

   

 

Pool & Spa Butiken i Lund, Astrakanvägen 11, 224 56 Lund. Telenr. 046- 30 30 35. info@poolbutikenilund.com