Styrning-Automatik

Styrning & Automatik

Pahlén Minimaster.


Mäter och doserar kemikalier automatiskt. Ger optimal vattenkvalitet med automatik som på samma sätt på publika bad och stora hotelanlägningar. Du kan bara koppla av och Mini Mastern sköter ditt poolvatten.


Minimasterpaket Klor & Syra.

Komplett paket med Mini Master, elektrodkitt, doserpump, anborrningssbyglar och invallningskärl.


Min Master paket Klor & Co2

Komplett paket med Mini Master, elektrodkitt, doserpump, anborrningsbyglar och invallningskärl.
Pahlén Ph-Minidos CO2


En stabil och korrekt ph-nivå är viktigt ur båd miljö och säckerhetssynpumkt för dom badande.


Pahlén Audodos M1-M2-M3


Autodos är enkel att använda och ger exakta värden för korrekt avläsning och desinficering av poolvatten. Dessutom är det väldigt enkelt att övervaka och kontrollera vattenkvaliteten.

Pahlén Autodos Ram


Autodos Ram administrerar och analyserar Autodos via molntjänst på internet.
Doseringspumpar, Pahlén.


Doseringspumpar för tillförlitlig dosering.
19,995:-25,995:-8,995:-